Kalon në fazën e prokurimit tuneli në rrugën “Agim Ramadani”

Data e publikimit

Kategoria

Tuneli i cili parashihet të ndërtohet në rrugën “Agim Ramadani” dhe përmes të cilit synohet shkarkimit i trafikut nga një prej zonave me më shumë fluks makinas në qytet është në fazën e prokurimit.

Pas analizave shteruese dhe një sërë punësh që janë kryer në drejtim të përgatitjes së dokumentacionit për tender, përgjatë muajve të fundit, është arritur që të kalohet në fazën e fundit para nisjes së ndërtimit të tunelit.

Përveç shkarkimit të trafikut, përmes ndërtimit të këtij tuneli synohet edhe lidhja e shesheve qendrore të qytetit, “Zahir Pajaziti”, “Nënë Tereza” dhe Ibrahim Rugova” me pjesën e qytetit të vjetër.

Njëkohësisht, në këtë mënyrë po krijojmë më shumë hapësira për këmbësorë e gjelbërim, ajër më të pastër e jetë më të shëndetshme për qytetarët.

Të fundit

Në fokus

SHERBIMI I ARKITEKTIT TE KRYEQYTETIT

© 2023 - SHAK

KUSHTET E PERDORIMIT

© 2023 - SHAK

KUSHTET E PERDORIMIT

01

04

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram

admin@shak.archi

+383-44-111-222

Twitter

Adresa

SHËRBIMI I ARKITEKTIT TË KRYEQYTETIT

SHËRBIMI I ARKITEKTIT TË KRYEQYTETIT

Kontakti: