Tuneli në rrugën “Agim Ramadani” shkarkon trafikun nga zona qendrore e qytetit

Lajme

Konkurse

MBYLLUR: Konkurs për koncept-dizajn të çerdhe-kopshtit në lagjen Mati 1

Lokacioni është një oazë e hapur, pa struktura fizike. Për sa i përket qasjes dhe transportit, lokacioni është në një zonë në ndërtim të vazhdueshëm prandaj ka sfidat e mungesës së infrastrukturës rrugore dhe transportit publik. Megjithatë, me zhvillimin e infrastrukturës primare rrugore, do të mundësohet qasje e lehtë me rrugët C, B dhe A, duke përfshirë edhe transportin publik në linjat 3 dhe 3A. Në analizën e planit aktual rregullues, lokacioni ka një orientim dhe formë të përshtatshme për qasje dhe parkim.

Shpallja

20/12/2023

Mbyllja

17/01/2024

Shpërblimet

12,200 euro

Kategoria

Shpallja

14 mars 2024

Mbyllja

15 prill 2024

Shpërblimet

TBD

Kategoria

APLIMI I MBYLLUR: Konkurs për sheshin monumental që nderon sakrificën e Adem Jasharit dhe familjes Jashari

Shërbimi i Arkitektit të Kryeqytetit ka hapur konkurs për sheshin monumental që simbolizon sakrificën e Adem Jasharit dhe familjes Jashari, si dhe peshën e saj në rrugëtimin drejt çlirimit. Sheshi do ta ketë pjesë thelbësore monumentin e qëndresës, guximit dhe lavdisë së Adem Jasharit dhe familjes Jashari, si një prej themeleve të rëndësishme të lirisë së vendit. Konkursi është i hapur për të gjithë artistët, piktorët, arkitektët, dizajnerët grafik, fotografët, artizanët, studentët dhe profesionistët.

Projekte

Paleta

Shërbimi i Arkitekturës së Kryeqytetit (SHAK) është i angazhuar në projekte të rëndësishme për ta transformuar qytetin, duke reflektuar një qasje moderne ndaj zhvillimit që shkon përtej aspektit fizik për të përfshirë elementët socialë, kulturorë dhe mjedisorë. Ky projekt përqendrohet te ideja e qytetit si një hapësirë dinamike dhe e gjallë, ku planifikimi urban transcendon […]

Pas mbylljes së fazës të aplikimeve në mesin e muajit prill, ka hyrë në njëzet ditëshin e fundit periudha e dorëzimit të projekteve, nga ata që kanë plotësuar parakushtet, në konkursin ndërkombëtar për sheshin monumental në nderim të sakrificës së Adem Jasharit dhe familjes Jashari. Konkursi ka qenë i hapur për të gjithë artistët, piktorët, […]

Numri i madh i makinave që hyjnë çdo ditë krijojnë sfidë të madhe për trafikun dhe mjedisin urban. Vetëm një pjesë e këtij numri të lartë janë makina që përdoren nga banorët vendas, duke sjellë një fluks prej afërsisht 200 mijë makinash brenda kryeqytetit çdo ditë. Në veçanti, nëpër kryeqendra të trafikut, si ajo pranë […]

SHERBIMI I ARKITEKTIT TE KRYEQYTETIT

© 2023 - SHAK

KUSHTET E PERDORIMIT

Adresa

SHËRBIMI I ARKITEKTIT TË KRYEQYTETIT

SHËRBIMI I ARKITEKTIT TË KRYEQYTETIT

Kontakti:

01

04

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram

admin@shak.archi

+383-44-111-222

Twitter