Prishtina 2030: Drejt të ardhmes, përmes Lojërave Mesdhetare

Konkurse

Draft-propozimi per Masterplanin e Qendrës Olimpike në Bërnicë

Masterplani i Qendrës Olimpike

Ky kompleks multifunksional do të shërbejë si zemra e aktiviteteve, me një stadium futbolli që pritet të bëhet një ndër kryeveprat arkitekturore të qytetit, duke ofruar 25 mijë ulëse dhe dy fusha stërvitore. Shtojmë këtu edhe kompleksin e pishinave olimpike me një pishinë të brendshme dhe dy të jashtme, të dizajnuara për të përmbushur kriteret më të larta ndërkombëtare për sporte ujore, duke u bërë një prej ambienteve kryesore për garat gjatë lojërave. Në këtë kompleks do të vendosen edhe infrastruktura për sporte të tjera të rëndësishme që mungonin më parë, si një kompleks i dedikuar për tenisin me një fushë qendrore dhe gjashtë fusha të tjera, si dhe qendra për sportet me dorë dhe ato luftarake, secila me kapacitet për 3 mijë e 500 shikues. Ky projekt parashikon gjithashtu hapësira për atletikën, çiklizmin dhe basketbollin 3x3 në fusha të hapura me kapacitet deri në 5 mijë ulëse. Përfshirja e hapësirave administrative për federatat dhe Komitetin Olimpik të Kosovës, një parking dykatësh nën tokë, stacioni i autobusëve, qendra tregtare, hoteli dhe qendra e konferencave do të sigurojnë një infrastrukturëm, jo vetëm për Lojërat Mesdhetare por edhe si një qendër e rëndësishme për zhvillimin e sportit dhe turizmit në Kosovë.

LEXO MË SHUMË

e-Leja, për Prishtinën digjitale

Platforma e-Leja, përveç komponentës së aplikimit, me dy modulet tjera, e-Përcjellja dhe e-Nënshkrimi, bën të mundur që i tërë procesi nga fillimi deri në mbarim të mund të kryhet në formë digjitale dhe po ashtu u krijon mundësi aplikantëve që nënshkrimin e krijuar digjital ta kenë të përdorshëm në vijimësi.

Çështja e lejeve ndërtimore, përtej të qenit pjesë e një diskutimi mbi atë çfarë është dhe çfarë do të duhej të ishte, paraqet problematikë funksionale, përveç për aplikuesit, edhe për vetë komunën. Mbetur brenda një sistemi manual dhe të varur, në pika kritike, nga faktori njeri, kishte ngritur një sistem funksionimi që e paralelizonte rregullativën në bazë të të cilit do të duhej të funksiononte. Prandaj, digjitalizimi i procesit dhe i të gjitha punëve që lidhen me të, përmes ngritjes së një sistemi të tërë, ku përfshihen edhe e-Nënshkrimi dhe e-Përcjellja, që garantojnë digjitalizimin e tërësishëm të krejt zinxhirit, krijon parakushtet për një paradigmë të re që ndërlidhet me çështjet urbanistike të kyeqytetit. Kryeqyteti planifikon që nga data 1 janar e vitit të ardhshëm, të lansojë platformën digjitale e-Leja e cila mundëson që i gjithë procesi i pajisjes me kushte dhe leje ndërtimore të kryhet në mënyrë elektronike. Në këtë mënyrë, eliminohen vonesat për shkak të mbingarkesës së stafit administrativ, eliminohet çdo mundësi ndërhyrjeje në proces, garantohet barazia e palëve dhe transparenca e procesit dhe bëhet e mundshme përcjellja e tij në çdo hap, me të gjithë dokumentacionin e nevojshëm.

LEXO MË SHUMË
Draft-propozimi per Masterplanin e Qendrës Olimpike në Bërnicë

Masterplani i Qendrës Olimpike

Ky kompleks multifunksional do të shërbejë si zemra e aktiviteteve, me një stadium futbolli që pritet të bëhet një ndër kryeveprat arkitekturore të qytetit, duke ofruar 25 mijë ulëse dhe dy fusha stërvitore. Shtojmë këtu edhe kompleksin e pishinave olimpike me një pishinë të brendshme dhe dy të jashtme, të dizajnuara për të përmbushur kriteret më të larta ndërkombëtare për sporte ujore, duke u bërë një prej ambienteve kryesore për garat gjatë lojërave. Në këtë kompleks do të vendosen edhe infrastruktura për sporte të tjera të rëndësishme që mungonin më parë, si një kompleks i dedikuar për tenisin me një fushë qendrore dhe gjashtë fusha të tjera, si dhe qendra për sportet me dorë dhe ato luftarake, secila me kapacitet për 3 mijë e 500 shikues. Ky projekt parashikon gjithashtu hapësira për atletikën, çiklizmin dhe basketbollin 3x3 në fusha të hapura me kapacitet deri në 5 mijë ulëse. Përfshirja e hapësirave administrative për federatat dhe Komitetin Olimpik të Kosovës, një parking dykatësh nën tokë, stacioni i autobusëve, qendra tregtare, hoteli dhe qendra e konferencave do të sigurojnë një infrastrukturëm, jo vetëm për Lojërat Mesdhetare por edhe si një qendër e rëndësishme për zhvillimin e sportit dhe turizmit në Kosovë.

e-Leja, për Prishtinën digjitale

Platforma e-Leja, përveç komponentës së aplikimit, me dy modulet tjera, e-Përcjellja dhe e-Nënshkrimi, bën të mundur që i tërë procesi nga fillimi deri në mbarim të mund të kryhet në formë digjitale dhe po ashtu u krijon mundësi aplikantëve që nënshkrimin e krijuar digjital ta kenë të përdorshëm në vijimësi.

Çështja e lejeve ndërtimore, përtej të qenit pjesë e një diskutimi mbi atë çfarë është dhe çfarë do të duhej të ishte, paraqet problematikë funksionale, përveç për aplikuesit, edhe për vetë komunën. Mbetur brenda një sistemi manual dhe të varur, në pika kritike, nga faktori njeri, kishte ngritur një sistem funksionimi që e paralelizonte rregullativën në bazë të të cilit do të duhej të funksiononte. Prandaj, digjitalizimi i procesit dhe i të gjitha punëve që lidhen me të, përmes ngritjes së një sistemi të tërë, ku përfshihen edhe e-Nënshkrimi dhe e-Përcjellja, që garantojnë digjitalizimin e tërësishëm të krejt zinxhirit, krijon parakushtet për një paradigmë të re që ndërlidhet me çështjet urbanistike të kyeqytetit. Kryeqyteti planifikon që nga data 1 janar e vitit të ardhshëm, të lansojë platformën digjitale e-Leja e cila mundëson që i gjithë procesi i pajisjes me kushte dhe leje ndërtimore të kryhet në mënyrë elektronike. Në këtë mënyrë, eliminohen vonesat për shkak të mbingarkesës së stafit administrativ, eliminohet çdo mundësi ndërhyrjeje në proces, garantohet barazia e palëve dhe transparenca e procesit dhe bëhet e mundshme përcjellja e tij në çdo hap, me të gjithë dokumentacionin e nevojshëm.

Ky kompleks multifunksional do të shërbejë si zemra e aktiviteteve, me një stadium futbolli që pritet të bëhet një ndër kryeveprat arkitekturore të qytetit, duke ofruar 25 mijë ulëse dhe dy fusha stërvitore. Shtojmë këtu edhe kompleksin e pishinave olimpike me një pishinë të brendshme dhe dy të jashtme, të dizajnuara për të përmbushur kriteret më të larta ndërkombëtare për sporte ujore, duke u bërë një prej ambienteve kryesore për garat gjatë lojërave.

Përmes platformës e-Leja, Prishtina ka treguar përkushtimin ndaj transformimit digjital, duke e kthyer në një proces krejtësisht modern rrugëtimin e dikurshëm shumë sfidues nga aplikimi deri tek marrja e pëlqimit për kushte dhe leje ndërtimore. Kjo platformë inovative, e integruar pa probleme me sistemet e-Përcellja dhe e-Nënshkrimi, paraqet një kapërcim të rëndësishëm përpara në thjeshtimin […]

Afati për dorëzimin e koncept-dizjaneve për konkursin e hapur të çerdhe-kopshteve në lagjen Mati 1 dhe Kolovicë do të jetë i hapur deri më 6 mars 2024. Shërbimi i Arkitektit të Kryeqytetit (SHAK) ka përcaktuar një listë të kërkesave dhe kritereve të cilat duhet të respektohen përgjatë këtij procesi. Të gjitha dokumentet e dorëzuara duhet […]

Lojërat Mesdhetare janë një festë e madhe e sportit dhe kulturës, që nxjerr në pah fuqinë përbashkuese të sportit, që prej antikitetit, teksa në rastin e Prishtinës, organizimi i tyre më 2030 e tejkalon këtë përkufizim, duke marrë trajtën e një tjetër arritjeje të lavdërueshme në zhvillimin urban dhe shoqëror. Përmes të qenit nikoqire e

Ky kompleks multifunksional do të shërbejë si zemra e aktiviteteve, me një stadium futbolli që pritet të bëhet një ndër kryeveprat arkitekturore të qytetit, duke ofruar 25 mijë ulëse dhe dy fusha stërvitore. Shtojmë këtu edhe kompleksin e pishinave olimpike me një pishinë të brendshme dhe dy të jashtme, të dizajnuara për të përmbushur kriteret
SHERBIMI I ARKITEKTIT TE KRYEQYTETIT

© 2023 - SHAK

KUSHTET E PERDORIMIT

© 2023 - SHAK

KUSHTET E PERDORIMIT

Adresa

SHËRBIMI I ARKITEKTIT TË KRYEQYTETIT

SHËRBIMI I ARKITEKTIT TË KRYEQYTETIT

Kontakti:

01

04

Paleta

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram

admin@shak.archi

+383-44-111-222

01

04

Paleta

Twitter