Lajme

Teksa Prishtina kalon nëpër trajektoren e zhvillimit urban, është thelbësore që kjo transformim të mbështetet në principet e zhvillimit të qëndrueshëm dhe të jetës së qytetit që përfshin pjesëmarrjen aktive

SHERBIMI I ARKITEKTIT TE KRYEQYTETIT

© 2023 - SHAK

KUSHTET E PERDORIMIT

© 2023 - SHAK

KUSHTET E PERDORIMIT

01

04

Paleta

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram

admin@shak.archi

+383-44-111-222

01

04

Paleta

Twitter

Adresa

SHËRBIMI I ARKITEKTIT TË KRYEQYTETIT

SHËRBIMI I ARKITEKTIT TË KRYEQYTETIT

Kontakti: