Mbyllet aplikimi për konkurset e çerdhe-kopshteve

Data e publikimit

Kategoria

Një numër i konsiderueshëm aplikantësh, të huaj dhe vendorë, kanë konkurruar në konkursin ndërkombëtar të hapur nga Shërbimi i Arkitektit të Kryeqytetit për koncept-dizajn të çerdhe-kopshteve në lagjen Mati 1 dhe Kolovicë.

Në periudhën e hapur të aplikimit që ka zgjatur nga data 20 dhjetor e vitit të shkuar deri më 17 janar, interesimi për regjistrim ka dalë përtej pritjeve fillestare, veçanërisht për faktin që një pjesë e konsiderueshme e aplikantëve kanë qenë të huaj.

Pas periudhës së regjistrimit, për të gjithë ata që janë bërë pjesë e konkurseve, kohëzgjatja e dorëzimit të punimeve, sipas kritereve të përcaktuara në shpallje të konkurseve, do të zgjasë deri më datë 6 mars.

Vlerësimi i aplikimeve do të bëhet nga juria profesionale e përbërë nga përfaqësuesi i Asociacionit të Arkitektëve të Kosovës, arkitekti Ardit Jadrashi, përfaqësuesi i Komunës së Prishtinës, arkitekti Gëzim Kastrati dhe një anëtar tjetër i pavarur, i cili do të shpallet së shpejti.

Për çerdhe-kopshtin në lagjen Mati 1, vlera e përgjithshme e shpërbilmeve 12 mijë e 200 euro, prej të cilave 7 mijë euro i takojnë vendit të parë, 5 mijë vendit të dytë dhe 1 mijë e 700 euro vendit të tretë. Ndërkaq, për çerdhe-kopshtin në lagjen Kolovicë, vendi i parë do të shpërblehet me 6 mijë euro, i dyti me 3 mijë dhe i treti me 1 mijë e 500 euro. Pra, tërësia e shpërblimeve do të jetë 10 mijë e 500 euro.

Të fundit

Në fokus

SHERBIMI I ARKITEKTIT TE KRYEQYTETIT

© 2023 - SHAK

KUSHTET E PERDORIMIT

© 2023 - SHAK

KUSHTET E PERDORIMIT

01

04

Paleta

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram

admin@shak.archi

+383-44-111-222

01

04

Paleta

Twitter

Adresa

SHËRBIMI I ARKITEKTIT TË KRYEQYTETIT

SHËRBIMI I ARKITEKTIT TË KRYEQYTETIT

Kontakti: