SHAK-u me platformë të veten

Data e publikimit

Kategoria

Transformimet e qyteteve, nën presionin e ekonomizimit të kohës, kërkojnë gjetjen e mënyrave për komunikim efikas dhe efektiv, si nevojë dhe domosdoshmëri për t’i lidhur projektet e rëndësishme me palët e interesit. Projekti për Prishtinën tejkalon vetëm një shkëmbim informacioni; ka të bëjë me nxitjen e një dialogu gjithëpërfshirës, duke rezonuar me demografi të ndryshme dhe për të garantuar që çdo zë, edhe ai që mund të ngjajë më i parëndësishmi, do të dëgjohet dhe vlerësohet.

Përdorimi i mediave tradicionale, platformave dixhitale në zhvillim dhe angazhimeve të drejtpërdrejta të komunitetit hap rrugën për një shtrirje gjithëpërfshirëse, duke siguruar që asnjë qytetar të mos mbetet i painformuar ose i lënë anash. Ndërlidhja e këtyre kanaleve dhe mjeteve nuk përbën thjesht një qasje sistematike për t’i mbajtur njerëzit të informuar; është një ftesë gjithëpërfshirëse për çdo banor që të bëhet bashkëautor në rrëfimin krejt unik të transformimit të Prishtinës.

Nisur nga këto premisa, Shërbimi i Arkitektit të Kryeqytetit do të jetë i qasshëm për të gjithë qytetarët e Prishtinës, përveç përmes llogarive në rrjete sociale edhe në platformën shak.archi, si qendër në të cilën grumbullohen të gjitha informacionet e rëndësishme, në formën e lajmeve dhe njoftimeve, blogjeve, galerive të fotografive dhe videove dhe kohështrirjeve të projekteve. Po ashtu, në këtë platformë do të nxirren fillimisht të gjitha konkurset kombëtare dhe ndërkombëtare për të gjitha fushat të cilat ShAK-u mbulon.

Të fundit

Në fokus

SHERBIMI I ARKITEKTIT TE KRYEQYTETIT

© 2023 - SHAK

KUSHTET E PERDORIMIT

© 2023 - SHAK

KUSHTET E PERDORIMIT

01

04

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram

admin@shak.archi

+383-44-111-222

Twitter

Adresa

SHËRBIMI I ARKITEKTIT TË KRYEQYTETIT

SHËRBIMI I ARKITEKTIT TË KRYEQYTETIT

Kontakti: