Një Qendër e re Sociale për prishtinasit

Data e publikimit

Kategoria

qendra Sociale

Qendra Sociale është një projekt ambicioz që synon të përmirësojë ndjeshëm shërbimet sociale për qytetarët e Prishtinës. Ky objekt do të shërbejë si një pikë qendrore për koordinimin dhe ofrimin e ndihmës sociale, ku qytetarët mund të kërkojnë ndihmë dhe të marrin shërbime të ndryshme, që nga asistenca ekonomike deri te mbështetja psikologjike dhe ligjore. Një ekip i përkushtuar prej 60 profesionistësh do të jetë në dispozicion për të siguruar që çdo individ të marrë shërbimin e nevojshëm në mënyrë efektive dhe të shpejtë.

Ndërtesa është projektuar në tërësi duke respektuar normat dhe standardet e nevojshme, si dhe kriteret që dalin nga lokacioni, sipas Zgjidhjes Urbane B16, në zonën qendër të Prishtinës së Re. Arkitektura e ndërtesës është menduar me kujdes për të plotësuar të gjitha standardet moderne, duke përfshirë qasshmërinë për personat me nevoja të veçanta. Hapësirat e brendshme janë dizajnuar për të qenë funksionale dhe të rehatshme, me ambiente të ndara për konsultime private, takime grupore dhe aktivitete komunitare. Në këtë mënyrë, Qendra Sociale jo vetëm që do të ofrojë shërbime bazë, por gjithashtu do të krijojë një mjedis mbështetës ku qytetarët mund të ndihen të sigurt dhe të përfshirë.

Në mënyrë që të arrihen qëllimet e saj, Qendra Sociale do të bashkëpunojë ngushtë me organizatat e ndryshme joqeveritare dhe institucionet publike. Kjo qasje e integruar do të sigurojë që shërbimet të jenë të koordinuara dhe të përshtatura sipas nevojave të komunitetit. Nëpërmjet kësaj qendre, qyteti i Prishtinës synon të ndërtojë një rrjet të fortë mbështetjeje për të gjithë qytetarët, duke kontribuar kështu në rritjen e mirëqenies dhe kohezionit social në komunitet.

 

 

Të fundit

Në fokus

SHERBIMI I ARKITEKTIT TE KRYEQYTETIT

© 2023 - SHAK

KUSHTET E PERDORIMIT

© 2023 - SHAK

KUSHTET E PERDORIMIT

01

04

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram

admin@shak.archi

+383-44-111-222

Twitter

Adresa

SHËRBIMI I ARKITEKTIT TË KRYEQYTETIT

SHËRBIMI I ARKITEKTIT TË KRYEQYTETIT

Kontakti: