Dy konkurse të reja për koncept-dizajn të çerdhe-kopshteve

Data e publikimit

Kategoria

Në lagjet Mati 1 dhe Kolovica është planifikuar ndërtimi i dy çerdhe-kopshteve, që për qëllim ka përmirësimin e infrastrukturës arsimore dhe kujdesin më cilësor ndaj fëmijëve prishtinas.

Për këto dy projekte të rëndësishme, brenda një periudhe njëjavore do të hapen konkurse ndërkombëtare për dizajn arkitekturor, në kërkim të ideve inovative dhe kreative.

Lokacioni i dedikuar për ndërtimin e çerdhe-kopshtit tek Mati 1 i takon zonës kadastrale “Matiçan” dhe është pjesë e Planit Rregullues Urban “Mati 1”.

Ndërkaq, për ndërtimin e çerdhe-kopshtit në Kolovicë i takon zonës kadastrale “Prishtinë”, lagja “Kolivicë” dhe është pjesë e Planit Zhvillimor Urban të Prishtinës.

Kushtet për zhvillimin dhe ndërtimin e çerdhe-kopshteve janë përcaktuar në bazë të udhëzimeve aktuale në fuqi: Udhëzimi Administrativ 08/2017 mbi Normat teknike të Planifikimit Hapësinor (MMPH), Udhëzuesin për Normat dhe Standardet e Hapësirave të Objekteve Parashkollore (MASHT) si dhe PRRU-në aktual.

Të dy konkurset janë të hapura për arkitektë dhe studio projektimi nga e gjithë bota. Të gjitha propozimet duhet të jenë në përputhje me udhëzimet dhe kriteret e specifikuara në dokumentacionin e konkursit, i cili mund të shkarkohet nga faqja në të cilën do të publikohet konkursi.

Të fundit

Në fokus

SHERBIMI I ARKITEKTIT TE KRYEQYTETIT

© 2023 - SHAK

KUSHTET E PERDORIMIT

© 2023 - SHAK

KUSHTET E PERDORIMIT

01

04

Paleta

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram

admin@shak.archi

+383-44-111-222

01

04

Paleta

Twitter

Adresa

SHËRBIMI I ARKITEKTIT TË KRYEQYTETIT

SHËRBIMI I ARKITEKTIT TË KRYEQYTETIT

Kontakti: