Prishtina digjitale, e ardhmja të cilën po e jetësojmë sot

Prishtina digjitale nuk është thjesht premtim, por është përcaktim i yni për qytetin. Digjitalizimi i të gjitha shërbimeve është angazhim i vazhdueshëm, në një proces që ka dhënë frytet e tij.

Ne kemi dalë përtej kësaj. Po e digjitalizojmë hartën e krejt qytetit. Prishtina në pëllëmbë të dorës, është projekti që përfundon shpejt.

Skanimi i qytetit me rezolucion të lartë na e bën të mundur që shërbimet për të cilat është dashur të dalin inspektorë në terren, të kryhen nga zyra.

Prej aty mund t’i kryejmë të gjitha matjet, me saktësi pothuaj të qindpërqindtë, për të gjitha intervenimet që mund të ketë nevojë të kryhen.

Dhe ta ruajmë qytetin nga të gjitha ndërhyrjet e palejuara, të cilat mund t’i bëjë kushdo që nuk e respekton ligjin.

Po ashtu, duke i digjitalizuar ndërtesat publike, të gjitha ndërhyrjet e nevojshme dhe kostot e tyre, ne i dimë në avans.

Për çdonjërën ka një historik, i cili ruhet dhe nuk mund të tjetërsohet. Kjo do të jetë Prishtina digjitale.

Sheshe, hapësira për këmbësorë dhe trafik i organizuar – disa nga efektet e ndërtimit të nënkalimit

Mbi 100 mijë makina hyjnë pothuaj çdo ditë në Prishtinë. Rreth 80 mijë të tjera janë makina të vetë prishtinasve. Rrjedhimisht, në një ditë të zakonshme, pothuaj 200 mijë makina ndodhen brenda kryeqendrës. Për pasojë, në kohë të pikut dhe në disa fyte të ngushta, trafiku rëndohet shumë.

Vetëm në nyjën e rrugëve “Agim Ramadani”, “Haxhi Zeka” dhe “Ibrahim Lutifu”, përskaj Xhamisë së Çarshisë, në një ditë të zakonshme kalojnë rreth 30 mijë makina. Në kohët e pikut, nëpër këtë nyjë kalojnë mbi 12 mijë makina. Pra, 40 për qind e trafikut ditor.

Këto shifra janë të mjaftueshme për të vënë në pah rëndësinë e zgjidhjes së problematikës së trafikut në këtë zonë. Sipas Planit të Mobilitetit të Qëndrueshëm Urban (PMQU), zhvillimi i një sistemi të integruar të transportit publik, që synon përmirësimin e qasjes në të gjithë qytetin dhe përmirësimin e lidhjes ndërmjet vendbanimeve të tjera urbane në partneritet me ofruesit e transportit publik, është zgjidhja e këtij problemi.

Projekti parasheh ndërtimin e nënkalimit ku do të bëhet zgjerimi i sheshit deri te Sahat Kulla, si dhe do të bëhet lidhja me sheshin ekzistues të njohur si Trekëndëshi. Ndërsa, automjetet do të qarkullojnë nën të.

Edhe sipas Planit Rregullues “Qendra 1” dhe , parashihet ndërtimi i një tuneli në këtë zonë, me qëllim të zgjerimit të shesheve qendrore të qytetit dhe lidhjes së tyre me zonën e vjetër historike.

Tuneli shtrihet në rrugën “Agim Ramadani”, kurse në drejtimin kah Gërmia, nuk do të jetë i mundur ndërtimi, për shkak të zonave të mbrojtura te Xhamia e Madhe dhe Akademia e Arteve. Për ta rregulluar qasjen në atë rrugë do të ofrohen alternativa që shkarkojnë ngarkesat e trafikut të cilat rëndoheshin në kryqëzimin me rrugën “Agim Ramadani”.

Tuneli parshihet të ketë tre shirita qarkullues, prej të cilëve njëri do të jetë vetëm për autobusë dhe dy të tjerët për automjete. Ai do të fillojë nga ndërtesa e Komunës së Prishtinës dhe deri tek ndërtesa e Teatrit Kombëtar, me gjatësi prej 240 metrash.

Kjo bën të mundur që sheshi qendror i Prishtinës do të shtrihet nga rrethi me flamur në Ulpianë, tek Sahat Kulla, në pjesën e vjetër të qytetit. Pra, më shumë hapësira të gjelbra dhe shtigje për këmbësorë. Projekti i nënkalimit ka kaluar në fazën e prokurimit. Dhe është pjesë e vizionit për Prishtinën e së ardhmes

01

04

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram

admin@shak.archi

+383-44-111-222

Twitter

Adresa

SHËRBIMI I ARKITEKTIT TË KRYEQYTETIT

SHËRBIMI I ARKITEKTIT TË KRYEQYTETIT

Kontakti: