Tuneli në rrugën “Agim Ramadani” shkarkon trafikun nga zona qendrore e qytetit

Selected Post Image

Konkurse

Tuneli në rrugën “Agim Ramadani”

Mbi 100 mijë makina hyjnë pothuaj çdo ditë në Prishtinë. Rreth 80 mijë të tjera janë makina të vetë prishtinasve. Rrjedhimisht, në një ditë të zakonshme, pothuaj 200 mijë makina ndodhen brenda kryeqendrës...

Mbi 100 mijë makina hyjnë pothuaj çdo ditë në Prishtinë. Rreth 80 mijë të tjera janë makina të vetë prishtinasve. Rrjedhimisht, në një ditë të zakonshme, pothuaj 200 mijë makina ndodhen brenda kryeqendrës. Për pasojë, në kohë të pikut dhe në disa fyte të ngushta, trafiku rëndohet shumë. Vetëm në nyjën e rrugëve "Agim Ramadani", "Haxhi Zeka" dhe "Ibrahim Lutifu", përskaj Xhamisë së Çarshisë, në një ditë të zakonshme kalojnë rreth 30 mijë makina. Në kohët e pikut, nëpër këtë nyjë kalojnë mbi 12 mijë makina. Pra, 40 për qind e trafikut ditor. Këto shifra janë të mjaftueshme për të vënë në pah rëndësinë e zgjidhjes së problematikës së trafikut në këtë zonë. Sipas Planit të Mobilitetit të Qëndrueshëm Urban (PMQU), zhvillimi i një sistemi të integruar të transportit publik, që synon përmirësimin e qasjes në të gjithë qytetin dhe përmirësimin e lidhjes ndërmjet vendbanimeve të tjera urbane në partneritet me ofruesit e transportit publik, është zgjidhja e këtij problemi. Projekti parasheh ndërtimin e nënkalimit ku do të bëhet zgjerimi i sheshit deri te Sahatkulla, si dhe do të bëhet lidhja me sheshin ekzistues të njohur si Trekëndëshi. Ndërsa, automjetet do të qarkullojnë nën të.

LEXO MË SHUMË
Draft-propozimi per Masterplanin e Qendrës Olimpike në Bërnicë

Masterplani i Qendrës Olimpike

Ky kompleks multifunksional do të shërbejë si zemra e aktiviteteve, me një stadium futbolli që pritet të bëhet një ndër kryeveprat arkitekturore të qytetit, duke ofruar 25 mijë ulëse dhe dy fusha stërvitore. Shtojmë këtu edhe kompleksin e pishinave olimpike me një pishinë të brendshme dhe dy të jashtme, të dizajnuara për të përmbushur kriteret më të larta ndërkombëtare për sporte ujore, duke u bërë një prej ambienteve kryesore për garat gjatë lojërave. Në këtë kompleks do të vendosen edhe infrastruktura për sporte të tjera të rëndësishme që mungonin më parë, si një kompleks i dedikuar për tenisin me një fushë qendrore dhe gjashtë fusha të tjera, si dhe qendra për sportet me dorë dhe ato luftarake, secila me kapacitet për 3 mijë e 500 shikues. Ky projekt parashikon gjithashtu hapësira për atletikën, çiklizmin dhe basketbollin 3x3 në fusha të hapura me kapacitet deri në 5 mijë ulëse. Përfshirja e hapësirave administrative për federatat dhe Komitetin Olimpik të Kosovës, një parking dykatësh nën tokë, stacioni i autobusëve, qendra tregtare, hoteli dhe qendra e konferencave do të sigurojnë një infrastrukturëm, jo vetëm për Lojërat Mesdhetare por edhe si një qendër e rëndësishme për zhvillimin e sportit dhe turizmit në Kosovë.

LEXO MË SHUMË

e-Leja, për Prishtinën digjitale

Platforma e-Leja, përveç komponentës së aplikimit, me dy modulet tjera, e-Përcjellja dhe e-Nënshkrimi, bën të mundur që i tërë procesi nga fillimi deri në mbarim të mund të kryhet në formë digjitale dhe po ashtu u krijon mundësi aplikantëve që nënshkrimin e krijuar digjital ta kenë të përdorshëm në vijimësi.

Çështja e lejeve ndërtimore, përtej të qenit pjesë e një diskutimi mbi atë çfarë është dhe çfarë do të duhej të ishte, paraqet problematikë funksionale, përveç për aplikuesit, edhe për vetë komunën. Mbetur brenda një sistemi manual dhe të varur, në pika kritike, nga faktori njeri, kishte ngritur një sistem funksionimi që e paralelizonte rregullativën në bazë të të cilit do të duhej të funksiononte. Prandaj, digjitalizimi i procesit dhe i të gjitha punëve që lidhen me të, përmes ngritjes së një sistemi të tërë, ku përfshihen edhe e-Nënshkrimi dhe e-Përcjellja, që garantojnë digjitalizimin e tërësishëm të krejt zinxhirit, krijon parakushtet për një paradigmë të re që ndërlidhet me çështjet urbanistike të kyeqytetit. Kryeqyteti planifikon që nga data 1 janar e vitit të ardhshëm, të lansojë platformën digjitale e-Leja e cila mundëson që i gjithë procesi i pajisjes me kushte dhe leje ndërtimore të kryhet në mënyrë elektronike. Në këtë mënyrë, eliminohen vonesat për shkak të mbingarkesës së stafit administrativ, eliminohet çdo mundësi ndërhyrjeje në proces, garantohet barazia e palëve dhe transparenca e procesit dhe bëhet e mundshme përcjellja e tij në çdo hap, me të gjithë dokumentacionin e nevojshëm.

LEXO MË SHUMË

Tuneli në rrugën “Agim Ramadani”

Mbi 100 mijë makina hyjnë pothuaj çdo ditë në Prishtinë. Rreth 80 mijë të tjera janë makina të vetë prishtinasve. Rrjedhimisht, në një ditë të zakonshme, pothuaj 200 mijë makina ndodhen brenda kryeqendrës...

Mbi 100 mijë makina hyjnë pothuaj çdo ditë në Prishtinë. Rreth 80 mijë të tjera janë makina të vetë prishtinasve. Rrjedhimisht, në një ditë të zakonshme, pothuaj 200 mijë makina ndodhen brenda kryeqendrës. Për pasojë, në kohë të pikut dhe në disa fyte të ngushta, trafiku rëndohet shumë. Vetëm në nyjën e rrugëve "Agim Ramadani", "Haxhi Zeka" dhe "Ibrahim Lutifu", përskaj Xhamisë së Çarshisë, në një ditë të zakonshme kalojnë rreth 30 mijë makina. Në kohët e pikut, nëpër këtë nyjë kalojnë mbi 12 mijë makina. Pra, 40 për qind e trafikut ditor. Këto shifra janë të mjaftueshme për të vënë në pah rëndësinë e zgjidhjes së problematikës së trafikut në këtë zonë. Sipas Planit të Mobilitetit të Qëndrueshëm Urban (PMQU), zhvillimi i një sistemi të integruar të transportit publik, që synon përmirësimin e qasjes në të gjithë qytetin dhe përmirësimin e lidhjes ndërmjet vendbanimeve të tjera urbane në partneritet me ofruesit e transportit publik, është zgjidhja e këtij problemi. Projekti parasheh ndërtimin e nënkalimit ku do të bëhet zgjerimi i sheshit deri te Sahatkulla, si dhe do të bëhet lidhja me sheshin ekzistues të njohur si Trekëndëshi. Ndërsa, automjetet do të qarkullojnë nën të.

Draft-propozimi per Masterplanin e Qendrës Olimpike në Bërnicë

Masterplani i Qendrës Olimpike

Ky kompleks multifunksional do të shërbejë si zemra e aktiviteteve, me një stadium futbolli që pritet të bëhet një ndër kryeveprat arkitekturore të qytetit, duke ofruar 25 mijë ulëse dhe dy fusha stërvitore. Shtojmë këtu edhe kompleksin e pishinave olimpike me një pishinë të brendshme dhe dy të jashtme, të dizajnuara për të përmbushur kriteret më të larta ndërkombëtare për sporte ujore, duke u bërë një prej ambienteve kryesore për garat gjatë lojërave. Në këtë kompleks do të vendosen edhe infrastruktura për sporte të tjera të rëndësishme që mungonin më parë, si një kompleks i dedikuar për tenisin me një fushë qendrore dhe gjashtë fusha të tjera, si dhe qendra për sportet me dorë dhe ato luftarake, secila me kapacitet për 3 mijë e 500 shikues. Ky projekt parashikon gjithashtu hapësira për atletikën, çiklizmin dhe basketbollin 3x3 në fusha të hapura me kapacitet deri në 5 mijë ulëse. Përfshirja e hapësirave administrative për federatat dhe Komitetin Olimpik të Kosovës, një parking dykatësh nën tokë, stacioni i autobusëve, qendra tregtare, hoteli dhe qendra e konferencave do të sigurojnë një infrastrukturëm, jo vetëm për Lojërat Mesdhetare por edhe si një qendër e rëndësishme për zhvillimin e sportit dhe turizmit në Kosovë.

e-Leja, për Prishtinën digjitale

Platforma e-Leja, përveç komponentës së aplikimit, me dy modulet tjera, e-Përcjellja dhe e-Nënshkrimi, bën të mundur që i tërë procesi nga fillimi deri në mbarim të mund të kryhet në formë digjitale dhe po ashtu u krijon mundësi aplikantëve që nënshkrimin e krijuar digjital ta kenë të përdorshëm në vijimësi.

Çështja e lejeve ndërtimore, përtej të qenit pjesë e një diskutimi mbi atë çfarë është dhe çfarë do të duhej të ishte, paraqet problematikë funksionale, përveç për aplikuesit, edhe për vetë komunën. Mbetur brenda një sistemi manual dhe të varur, në pika kritike, nga faktori njeri, kishte ngritur një sistem funksionimi që e paralelizonte rregullativën në bazë të të cilit do të duhej të funksiononte. Prandaj, digjitalizimi i procesit dhe i të gjitha punëve që lidhen me të, përmes ngritjes së një sistemi të tërë, ku përfshihen edhe e-Nënshkrimi dhe e-Përcjellja, që garantojnë digjitalizimin e tërësishëm të krejt zinxhirit, krijon parakushtet për një paradigmë të re që ndërlidhet me çështjet urbanistike të kyeqytetit. Kryeqyteti planifikon që nga data 1 janar e vitit të ardhshëm, të lansojë platformën digjitale e-Leja e cila mundëson që i gjithë procesi i pajisjes me kushte dhe leje ndërtimore të kryhet në mënyrë elektronike. Në këtë mënyrë, eliminohen vonesat për shkak të mbingarkesës së stafit administrativ, eliminohet çdo mundësi ndërhyrjeje në proces, garantohet barazia e palëve dhe transparenca e procesit dhe bëhet e mundshme përcjellja e tij në çdo hap, me të gjithë dokumentacionin e nevojshëm.

Shërbimi i Arkitekturës së Kryeqytetit (SHAK) është i angazhuar në projekte të rëndësishme për ta transformuar qytetin, duke reflektuar një qasje moderne ndaj zhvillimit që shkon përtej aspektit fizik për të përfshirë elementët socialë, kulturorë dhe mjedisorë. Ky projekt përqendrohet te ideja e qytetit si një hapësirë dinamike dhe e gjallë, ku planifikimi urban transcendon […]

Pas mbylljes së fazës të aplikimeve në mesin e muajit prill, ka hyrë në njëzet ditëshin e fundit periudha e dorëzimit të projekteve, nga ata që kanë plotësuar parakushtet, në konkursin ndërkombëtar për sheshin monumental në nderim të sakrificës së Adem Jasharit dhe familjes Jashari. Konkursi ka qenë i hapur për të gjithë artistët, piktorët, […]

Numri i madh i makinave që hyjnë çdo ditë krijojnë sfidë të madhe për trafikun dhe mjedisin urban. Vetëm një pjesë e këtij numri të lartë janë makina që përdoren nga banorët vendas, duke sjellë një fluks prej afërsisht 200 mijë makinash brenda kryeqytetit çdo ditë. Në veçanti, nëpër kryeqendra të trafikut, si ajo pranë […]

Shërbimi i Arkitekturës së Kryeqytetit (SHAK) është i angazhuar në projekte të rëndësishme për ta transformuar qytetin, duke reflektuar një qasje moderne ndaj zhvillimit që shkon përtej aspektit fizik për të përfshirë elementët socialë, kulturorë dhe mjedisorë. Ky projekt përqendrohet te ideja e qytetit si një hapësirë dinamike dhe e gjallë, ku planifikimi urban transcendon

Pas mbylljes së fazës të aplikimeve në mesin e muajit prill, ka hyrë në njëzet ditëshin e fundit periudha e dorëzimit të projekteve, nga ata që kanë plotësuar parakushtet, në konkursin ndërkombëtar për sheshin monumental në nderim të sakrificës së Adem Jasharit dhe familjes Jashari. Konkursi ka qenë i hapur për të gjithë artistët, piktorët,

SHERBIMI I ARKITEKTIT TE KRYEQYTETIT

© 2023 - SHAK

KUSHTET E PERDORIMIT

© 2023 - SHAK

KUSHTET E PERDORIMIT

Adresa

SHËRBIMI I ARKITEKTIT TË KRYEQYTETIT

SHËRBIMI I ARKITEKTIT TË KRYEQYTETIT

Kontakti:

01

04

LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram

admin@shak.archi

+383-44-111-222

Twitter